Edgar Gutbub

1940 - 2017

Ausstellung 2019
Relief 3/1967 5/5 Holz lackiert, 76 x 60 cm